NASZ ZESPÓŁ

MARIA JOLANTA KOSIEDOWSKA

PREZES ZARZĄDU

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kilkanaście lat prowadzi biuro księgowe. Posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

IZABELA DALECKA

KSIĘGOWA

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w kadrach i płacach oraz sprawach zusowskich

EWELINA GAJDA

KSIĘGOWA

Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Specjalizuje się w Księgach Handlowych

JOANNA GAŁACH

KSIĘGOWA

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Obecnie studentka 2 roku na studiach magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Studiów Podyplomowych na kierunku Kadry i Płace. Specjalizuje się w księgach handlowych

MARIA ŁUCZAK

KSIĘGOWA

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Rachunkowość. Obecnie studentka 1 roku na studiach magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość. Specjalizuje się w książkach przychodów i rozchodów.

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ EKSPERTA

Zapytaj Eksperta